Publiczna Szkoła Podstawowa - Klasa IIa

Wychowawca

Bernadeta Cieślik

Moja klasa

Gabriela Tessmer

Przedmioty: etyka

nauczyciel zajęć zintegrowanych, etyki, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wychowawca klasy Ib

Małgorzata Paduch

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, zespół wyrównawczy

nauczyciel zajęć zintegrowanych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,wychowawca klasy IIa

Agata Małkiewicz - Zdrenka

Przedmioty: język angielski

nauczyciel języka angielskiego, historii, wychowawca klasy VIIb

Piotr Buława

Przedmioty: edukacja informatyczna

pedagog, nauczyciel świetlicy, edukacji informatycznej, techniki, wychowawca klasy VIIIb

Joanna Falba

Przedmioty: religia

nauczyciel religii