Kadra

Małgorzata Jaros

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: zespół wyrównawczy, rewalidacja, edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel zajęć zintegrowanych, rewalidacji, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wychowawca klasy Ia

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa
08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia
10:50 - 11:35 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia
10:50 - 11:35 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa
08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia
08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia
10:50 - 11:35 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia
11:50 - 12:35 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa
08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia
08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia
10:50 - 11:35 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa
08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia
10:50 - 11:35 edukacja wczesnoszkolna 4 Ia
11:50 - 12:35 zespół wyrównawczy 4 Ia