Kadra

Gabriela Tessmer

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, zespół wyrównawczy, etyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

nauczyciel zajęć zintegrowanych, etyki, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wychowawca klasy Ib

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa
08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
10:50 - 11:35 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa
08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
10:50 - 11:35 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa
08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
10:50 - 11:35 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
11:50 - 12:35 etyka 21 IIa
11:50 - 12:35 etyka 21 IIb
12:45 - 13:30 etyka 21 IIIa
12:45 - 13:30 etyka 21 IIIb

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa
08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
10:50 - 11:35 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
11:50 - 12:35 etyka 21 Ia
11:50 - 12:35 etyka 21 Ib

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa
09:50 - 10:35 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
10:35 - 11:35 edukacja wczesnoszkolna 21 Ib
11:50 - 12:35 zespół wyrównawczy 21 Ib