Kadra

Arletta Tymińska

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

Beata Slotała

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

zastępca dyrektora, nauczyciel języka polskiego, nauczania indywidualnego

Bernadeta Cieślik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel zajęć zintegrowanych, plastyki, zajęć wyrównawczych, wychowawca klasy IIa

Jolanta Smoleńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel zajęć zintegrowanych oraz rewalidacji, wychowawca klasy IIb

Małgorzata Jaros

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel zajęć zintegrowanych, rewalidacji, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wychowawca klasy III

Małgorzata Kowalska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel zajęć zintegrowanych, zajęć wyrównawczych, świetlicy, wychowawca klasy Ia

Joanna Zdrenka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel zajęć zintegrowanych, etyki, języka polskiego, historii, zajęć wyrównawczych, wychowawca klasy Ib

Gabriela Tessmer

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel zajęć zintegrowanych

Alicja Matuszak

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego, biblioteki,

Damian Sudoł

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. Va

Marzena Marek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego, historii, wychowawca klasy VIa

Agata Małkiewicz - Zdrenka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIb

Beata Westphal

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego, przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy VIIa

Piotr Buława

Funkcja: Wychowawca, Pedagog, Nauczyciel

pedagog, nauczyciel świetlicy, zajęć komputerowych, edukacji informatycznej, informatyki, techniki, plastyki, wychowawca klasy VIIb

Ada Kotowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel biologii, wychowania fizycznego, wychowawca klasy VIII

Aurelia Brzezińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka niemieckiego, nauczania indywidualnego, plastyki, muzyki,zawodoznawstwa, wychowawca IIIa G

Olga Bermes

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego, nauczania indywidualnego, wychowawca klasy IIIb G

Alicja Macios

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel historii, WOS-u, rewalidacji, etyki, nauczania indywidualnego, WDR, wychowawca klasy IVa

Anna Szlaga

Funkcja: Logopeda, Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego, logopedii, wychowawca klasy IVb

Joanna Falba

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii

Maria Jar

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki

Małgorzata Florek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki, nauczania indywidualnego

Alina Groszczyk

Funkcja: Pedagog, Bibliotekarz, Nauczyciel

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, biblioteki, pedagog

Ireneusz Cierniak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel zajęć komputerowych, informatyki, świetlicy, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

Dominik Kaper

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel fizyki, zajęć dydakyczno-wyrównawczych, świetlicy

Edyta Kuczyńska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka niemieckiego, geografii, świetlicy

Magdalena Chałońska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IVc

Joanna Kwiecień

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel świetlicy

Beata Biesek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii oraz świetlicy

Katarzyna Kołodziej

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel chemii

Karina Andrzejak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki

Alicja Kuczyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wychowania fizycznego, świetlicy, wychowawca klasy Vb

Dorota Kowalczyk

Funkcja: Administracja, Pracownik obsługi

Ewa Szopieraj

Funkcja: Pracownik obsługi

Felicja Jędrzejek

Funkcja: Pracownik obsługi

Agnieszka Wenda

Funkcja: Pracownik obsługi

Roman Gniot

Funkcja: Pracownik obsługi

Beata Glugla-Staniewska

Funkcja: Służba zdrowia

Bożena Zawadzka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel geografii

Anna Kokowska

Funkcja: Nauczyciel