UWAGA! OD 18 MAJA OBOWIAZUJE NOWY PLAN ON-LINE

Kadra

Arletta Tymińska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

Beata Slotała

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

zastępca dyrektora, nauczyciel języka polskiego,

Małgorzata Jaros

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel zajęć zintegrowanych, rewalidacji, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wychowawca klasy Ia

Gabriela Tessmer

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel zajęć zintegrowanych, etyki, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wychowawca klasy Ib

Małgorzata Paduch

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel zajęć zintegrowanych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,wychowawca klasy IIa

Alicja Matuszak

Funkcja: Wychowawca, Bibliotekarz, Nauczyciel

nauczyciel nauczania zintegrowanego, biblioteki, wychowawca klasy IIb

Bernadeta Cieślik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel zajęć zintegrowanych, plastyki, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, świetlicy, wychowawca klasy IIIa

Jolanta Smoleńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel zajęć zintegrowanych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacji, wychowawca klasy IIIb

Aurelia Brzezińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka niemieckiego, plastyki, muzyki,zawodoznawstwa, wychowawca klasy IV

Alicja Macios

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel historii, WOS-u, etyki, WDR, wychowawca klasy Va

Anna Szlaga

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda, Wychowawca

nauczyciel języka polskiego, logopedii, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,wychowawca klasy Vb

Olga Bermes

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy Vc

Damian Sudoł

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. VIa

Alicja Kuczyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wychowania fizycznego, świetlicy, wychowawca klasy VIb

Marzena Marek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego, nauczania indywidualnego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wychowawca klasy VIIa

Agata Małkiewicz - Zdrenka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego, historii, wychowawca klasy VIIb

Beata Westphal

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wychowania fizycznego, przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy VIIIa

Piotr Buława

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Pedagog

pedagog, nauczyciel świetlicy, edukacji informatycznej, techniki, wychowawca klasy VIIIb

Ada Kotowicz

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel biologii, wychowania fizycznego

Maria Jar

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki

Małgorzata Florek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki, nauczania indywidualnego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Joanna Falba

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii

Alina Groszczyk

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog, Bibliotekarz

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, biblioteki, pedagog

Ireneusz Cierniak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel informatyki, świetlicy,

Dominik Kaper

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel fizyki, matematyki

Joanna Kwiecień

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel świetlicy

Beata Biesek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii, świetlicy

Joanna Bednarz

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel zajęć zintegrowanych,

Edyta Kuczyńska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka niemieckiego, geografii, świetlicy

Dorota Kowalczyk

Funkcja: Pracownik obsługi, Administracja

Ewa Szopieraj

Funkcja: Pracownik obsługi

Felicja Jędrzejek

Funkcja: Pracownik obsługi

Agnieszka Wenda

Funkcja: Pracownik obsługi

Roman Gniot

Funkcja: Pracownik obsługi

Beata Glugla-Staniewska

Funkcja: Służba zdrowia

Bożena Zawadzka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel geografii

Katarzyna Kołodziej

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel chemii

Anna Kokowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego