Organizacja roku

            Organizacja roku szkolnego 2018/2019


- 03.09.2018 r.- rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

- 23 - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna

- 27.01.2019 r. - zakończenie I semestru

- 14.01.2019 r. - 27.01.2019 r. - ferie zimowe

- 18.04 - 23.04.2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna

- 21.06.2019 r. - zakończenie roku szkolnego 2018/2019


Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2018/2019


- 01.11.2018 r. - Wszystkich Świętych

- 10 - 12.04.2019 r. - sprawdzian gimnazjalny

- 15 - 17.04.2019 r. - sprawdzian ósmoklasisty

- 01.05.2019 r. - Święto Pracy

- 03.05.2019 r. - Święto Konstytucji 3 Maja

- 20.06.2019 r. - Boże Ciało


Uwaga!


W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku, dyrektor PSP w Zakrzewie, na prośby rodziców oraz po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

- 02.11. 2018 r. - piątek, dzień po Wszystkich Świętych

- 02.05. 2019 r. - środa, dzień między 01 a 03 maja


Jednocześnie dyrektor PSP w Zakrzewie informuje, iż szkoła w w/w dniach obejmie opieką uczniów, którzy przyjdą na zajęcia.