UWAGA! OD 18 MAJA OBOWIAZUJE NOWY PLAN ON-LINE

Organizacja roku

            Organizacja roku szkolnego 2019/2020


- 02.09.2019 r.- rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

- 23 - 31.12.2019 r. - zimowa przerwa świąteczna

- 24.01.2020 r. - zakończenie I semestru

- 27.01.2020 r. - 09.02.2020 r. - ferie zimowe

- 09.04 - 14.04.2020 r. - wiosenna przerwa świąteczna

- 26.06.2020 r. - zakończenie roku szkolnego 2019/2020


Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2019/2020


- 01.11.2019 r. - Wszystkich Świętych

- 11.11.2019 r. - Święto Odzyskania Niepodległości

- 06.01.2020 r. - Święto Trzech Króli

- 21 - 23.04.2020 r. - sprawdzian ósmoklasisty

- 01.05.2020 r. - Święto Pracy

- 11.06.2020 r. - Boże Ciało


Uwaga!


W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku, dyrektor PSP w Zakrzewie, na prośby rodziców oraz po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

- 02 -03. 01. 2020 r. - czwartek, piątek, dni między Nowym Rokiem a Świętem Trzech Króli

- 12.06. 2020 r. - piątek po Bożym Ciele


Jednocześnie dyrektor PSP w Zakrzewie informuje, iż szkoła w w/w dniach obejmie opieką uczniów, którzy przyjdą na zajęcia.