UWAGA! OD 18 MAJA OBOWIAZUJE NOWY PLAN ON-LINE

Hymn szkoły

1. Pośród lasów, jezior i pól,

   w pięknej wsi Zakrzewo,

   stoi szkoła - polski wzór,

   imienia księdza Domańskiego.

              ref. Przetrwania piękny cud,

                    wpisany w Krajny historię.

                    Dumne śpiewanie hymnu nut,

                    stanowi szkoły glorię.

2. Źródło wiedzy, etycznych cnót,

   wiary, nadziei i miłości.

   Pokonanie jej wzburzonych wód,

   będzie powodem do radości.

             ref. Przetrwania piękny cud,

                   wpisany w Krajny historię.

                   Dumne śpiewanie hymnu nut,

                   stanowi szkoły glorię.

 

słowa:    Małgorzata Gajewska - Glugla

             Dawid Gajewski -Glugla

melodia: Maria Kaaz - Rożeńska

             Roman Rożeński