Kadra

Arletta Tymińska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

Beata Slotała

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

zastępca dyrektora, nauczyciel języka polskiego, nauczania indywidualnego

Bernadeta Cieślik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel zajęć zintegrowanych, plastyki, zajęć wyrównawczych oraz świetlicy, wychowawca klasy Ia

Jolanta Smoleńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel zajęć zintegrowanych oraz rewalidacji, wychowawca klasy Ib

Małgorzata Jaros

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel zajęć zintegrowanych, rewalidacji, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wychowawca klasy II

Małgorzata Kowalska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel zajęć zintegrowanych, zajęć wyrównawczych, wychowawca klasy IIIa

Joanna Zdrenka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel zajęć zintegrowanych, etyki oraz świetlicy, wychowawca klasy IIIb

Gabriela Tessmer

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel zajęć zintegrowanych, zajęć wyrównawczych, świetlicy, wychowawca klasy IIIc

Alicja Matuszak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego, świetlicy, wychowawca klasy IVb,

Damian Sudoł

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wychowania fizycznego, świetlicy, wychowawca kl. IVa

Marzena Marek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego, historii, wychowawca klasy Va

Agata Małkiewicz - Zdrenka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy Vb

Beata Westphal

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel wychowania fizycznego, przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy VIa

Piotr Buława

Funkcja: Pedagog, Wychowawca, Nauczyciel

pedagog, nauczyciel świetlicy, zajęć komputerowych, edukacji informatycznej, techniki, zajęć artystycznych, wychowawca klasy VIb

Ada Kotowicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel biologii, nauczania indywidualnego, wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII

Aurelia Brzezińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka niemieckiego, nauczania indywidualnego, plastyki, muzyki,zawodoznawstwa, wychowawca IIa G

Olga Bermes

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka angielskiego, nauczania indywidualnego, wychowawca klasy IIb G

Alicja Macios

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel historii, WOS-u, rewalidacji, etyki, nauczania indywidualnego, wychowawca klasy IIIa G

Anna Szlaga

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego, nauczania indywidualnego, wychowawca klasy IIIb G

Joanna Falba

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii

Maria Jar

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki

Małgorzata Florek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki, nauczania indywidualnego

Alina Groszczyk

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel, Bibliotekarz

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, biblioteki, pedagog

Ireneusz Cierniak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel zajęć komputerowych, informatyki, świetlicy

Dominik Kaper

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel fizyki, nauczania indywidualnego, świetlicy

Edyta Kuczyńska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka niemieckiego, nauczania indywidualnego, geografii

Magdalena Chałońska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego

Anna Orylska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii i świetlicy

Kamila Skrentna

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel chemii, nauczania indywidualnego

Joanna Kwiecień

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel świetlicy

Beata Knajdek

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda

nauczyciel zajęć logopedycznych

Lucyna Kurczych

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel nauczania indywidualnego

Irena Konitzer

Funkcja: Administracja, Pracownik obsługi

Maria Łuka

Funkcja: Pracownik obsługi

Felicja Jędrzejek

Funkcja: Pracownik obsługi

Ewa Szopieraj

Funkcja: Pracownik obsługi

Roman Gniot

Funkcja: Pracownik obsługi

Katarzyna Kołodziej

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel chemii