W ZAKŁADCE KOMUNIKATY ZNAJDUJE SIĘ LISTA Z WYKAZEM UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Organizacja roku

            Organizacja roku szkolnego 2017/2018


- 04.09.2017 r.- rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

- 23 - 31.12.2017 r. - zimowa przerwa świąteczna

- 20.01.2018 r. - zakończenie I semestru

- 12.02.2018 r. - 23.02.2018 r. - ferie zimowe

- 29.03 - 03.04.2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna

- 22.06.2018 r. - zakończenie roku szkolnego 2017/2018


Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2017/2018


- 01.11.2017 r. - Wszystkich Świętych

- 18 - 20.04.2018 r. - sprawdzian gimnazjalny

- 01.05.2018 r. - Święto Pracy

- 03.05.2018 r. - Święto Konstytucji 3 Maja

- 31.05.2018 r. - Boże Ciało


Uwaga!


W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku, dyrektor PSP w Zakrzewie, na prośby rodziców oraz po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:


- 02.05. 2018 r. - środa, dzień między 01 a 03 maja (potrzeba społeczności  lokalnej)

- 04.05.2018 r. - piątek, dzień po 03 maja (potrzeba społeczności lokalnej)

- 01.06.2018 r. - piątek, dzień po 31 maja (potrzeba społeczności lokalnej)


Jednocześnie dyrektor PSP w Zakrzewie informuje, iż szkoła w w/w dniach obejmie opieką uczniów, którzy przyjdą na zajęcia.